Lög FÍSOS

LÖG FÉLAGS ÍSLENSKRA SAFNA OG SAFNMANNA
(samþykkt á aðalfundi 7. okt 2011)

1.

Félagið heitir Félag íslenskra safna og safnmanna (Icelandic Museums Association). Lögheimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2.

Um tvenns konar félagsaðild er að ræða; aðild einstaklinga og aðild stofnana.

Félagar geta orðið þeir einstaklingar sem vinna fagleg störf við lista-, minja- og náttúrufræðisöfn og þeir sem lokið hafa námi í greinum sem nýtast í starfsemi slíkra safna. Heimilt er að kjósa heiðursfélaga og skulu þeir undanþegnir árgjaldi.

Félagsaðild geta hlotið þær stofnanir sem starfa á safnasviði og falla undir skilgreiningu 4 gr. safnalaga nr. 106/2001 á hugtakinu safn.
Stjórn félagsins tekur inn nýja félaga.

3.

Markmið félagsins eru:

að efla samstarf og kynni milli safna og safnmanna, fjalla um safnamál, auka þekkingu og fræðslu á söfnum og safnstörfum og annast samskipti við safnmenn og hliðstæð samtök erlendis.

að leitast við að tryggja réttindi og hagsmuni félagsmanna, t.d. þannig að félagsmenn með tilskylda menntun hafi forgangsrétt til starfa á söfnum.

að halda Farskóla safnmanna þar sem starfsmenn safna fái starfsfræðslu og endurmenntun. Farskólinn er opinn fyrir utanfélagsfólk.

að gefa út fréttabréf.

Markmiðum þessum má einnig ná með útgáfustarfsemi, fundahaldi, fyrirlestrum, námskeiðum og ferðalögum.

Stjórn félagsins er heimilt að ráða til starfa framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur félagsins. Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn FÍSOS og vinnur í umboði stjórnar að markmiðum félagsins.

4.

Aðalfund skal halda ár hvert, eigi síðar en 10. október. Boðað skal til aðalfundar með tölvupósti félagsins og með auglýsingu á heimasíðu félagsins með minnst hálfsmánaðar fyrirvara. Kosningarétt hafa félagsmenn og forsvarsmenn stofnana sem greitt hafa árgjald félagsins fyrir aðalfund eða eru heiðursfélagar. Kjörgengi hafa þeir félagsmenn sem greitt hafa árgjald félagsins fyrir aðalfund eða eru heiðursfélagar. Vægi atkvæða á fundum félagsins er einn félagsmaður, eitt atkvæði, og ein stofnun, eitt atkvæði. Fer forsvarsmaður stofnunar með atkvæði hennar á fundum félagsins.

5.

Aðalfundarstörf eru:

A. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
B. Skýrsla formanns um störf félagsins. Skýrðir reikningar félagsins. Umræður um þessa liði og afgreiðsla þeirra.
C.  Lagabreytingar.
D.  Kosning í stjórn og aðrar trúnaðarstöður. Kosning skal vera skrifleg ef þess er óskað.
1.  Kosning fimm manna stjórnar til tveggja ára í senn, formaður og meðstjórnandi annað árið, en varaformaður, gjaldkeri og ritari hitt árið.
2.  Kosning 2 varamanna til tveggja ára. Eins varamanns annað árið en annars hitt árið.
3. Kosning skoðunarmanns reikninga til tveggja ára. Eins skoðunarmanns annað árið og annars skoðunarmanns hitt árið.
4.  Kosning farskólastjóra til eins árs
E.  ákveðið árgjald félagsmanna og stofnana.
F.  Önnur mál.
6.

Stjórninni er skylt að boða til almenns fundar ef tíu eða fleiri félagsmenn æskja þess. Almennan félagsfund skal boða með minnst einnar viku fyrirvara. Almennur fundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.

7.

Gjaldkeri annast innheimtu félagsgjalda eftir félagaskrá sem ritari heldur. Hafi félagi ekki greitt félagsgjald í tvö ár í röð fellur hann sjálfkrafa úr félagatali félagsins.

8.

Lögum þessum má einungis breyta á aðalfundi enda sé tekið fram að lagabreytingar verði á dagskrá og þær kynntar í fundarboði. Tillaga til lagabreytinga telst samþykkt ef hún hlýtur tvo þriðju hluta greiddra atkvæða.